24/7 avārijas dienests Dzīvojamo māju pārvaldīšana Komerctelpu pārvaldīšana Finanšu un juridiskā palīdzība Dārzniecība Uzkopšanas dienests Klientu kabinets
Copyright © 2015 Dream Property
24/7 avārijas dienests Dzīvojamo māju pārvaldīšana Komerctelpu pārvaldīšana Finanšu un juridiskā palīdzība Dārzniecība Uzkopšanas dienests Klientu kabinets
Komerctelpu pārvaldīšana

Komercobjekta tehniskā apkalpošana ir darbu kopums, kas palīdz samazināt īpašuma ekonomiskās un saimnieciskās darbības izdevumus, kā arī optimāli izmantot savu telpu infrastruktūru, balstoties uz kopējo stratēģiju un dažādu iekārtu tehnisko specifikāciju.

Mūsu uzņēmums sniedz pilnu pakalpojumu klāstu, kas nodrošinās nevainojamu komerciālo nekustamo īpašumu darbību.

Mūsu speciālisti veic nepieciešamās tehniskās apkopes un ikdienas uzturēšanas darbus – gan plānotos, gan arī avārijas remontus. Augstāk minētajā ietilpst:

  • īpašuma uzturēšanai nepieciešamo apsaimniekošanas pakalpojumu izstrādi;
  • komunālo un citu nepieciešamo pakalpojumu sniedzēju piesaisti, tostarp ēkas kārtējo un kapitālo remontdarbu plānošanu un izpildi;
  • īpašumā īstenoto darbu kvalitātes kontroli;
  • grāmatvedības pakalpojumus, nodrošinot savlaicīgu nomas un pakalpojumu maksājumu kontroli, ēkas apsaimniekošanas izdevumu analīzi un optimizācijas risinājumu izstrādi;
  • juridiskos pakalpojumus, kas saistīti ar īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • drošības sistēmu un pakalpojumu organizēšanu;
  • brīvo telpu iznomāšanu atbilstoši klienta komerciālajiem mērķiem un ikdienas darbam ar nomniekiem;
  • atskaites par visiem veiktajiem darbiem;
  • informāciju par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm komercīpašumu segmentā;
  • mārketinga pasākumu izstrādi īpašuma tēla izveidei un maksimāla īpašuma piepildījuma nodrošināšanai.