24/7 avārijas dienests Dzīvojamo māju pārvaldīšana Komerctelpu pārvaldīšana Finanšu un juridiskā palīdzība Dārzniecība Uzkopšanas dienests Klientu kabinets
Copyright © 2015 Dream Property
24/7 avārijas dienests Dzīvojamo māju pārvaldīšana Komerctelpu pārvaldīšana Finanšu un juridiskā palīdzība Dārzniecība Uzkopšanas dienests Klientu kabinets
Finanšu un juridiskā palīdzība

Atbalsts māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas lietās:

 • pārvaldīšanas (nekustamā īpašuma pirkuma līguma, kā arī nomas un īres) līgumasagatavošana un/vai analīze;
 • konsultācijas un līdzdalība īpašnieku biedrības dibināšanas gaitā, t.sk. dalība īpašnieku saliedēšanas procesā, dibināšanas sapulce, reģistrācijas dokumenti, biedrības reģistrācija valsts Uzņēmumu reģistrā;
 • nepieciešamo dokumentu (iesniegumi, pretenzijas, paskaidrojumi, vēstules u.c.) sagatavošana un noformēšana namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, ievērojot klienta vēlmes un prasības;
 • palīdzība valsts un pašvaldību iestādēs;
 • citi Jūs interesējoši pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumi.

 

Atbalsts māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas lietās:

 • konsultācijas un palīdzība izlīguma, vienošanās noslēgšanā;
 • kvalificēta un zinoša speciālista palīdzība pirmstiesas procesā;
 • pārstāvība tiesā (t.sk. apelācijas un kasācijas).

 

Citi juridiskie jautājumi:

 • nepieciešamo jautājumu risināšana Zemesgrāmatā un Valsts Zemes dienestā;
 • citi jautājumi nekustamo īpašumu saistītās lietās;
 • juridisku skaidrojumu un konsultāciju sniegšana;
 • prasījumu uzturēšana par labu dzīvokļu īpašnieku kopībai;
 • ārpustiesas parādu piedziņa no nemaksātājiem;
 • pārstāvība tiesu instancēs.

 

Lai sabiedriska organizācija būtu neatkarīga un tās darbību nevarētu ietekmēt no malas, tai ir jānodrošina stabils finansējums, lai varētu nosegt organizācijas izmaksas.

Pārvaldot un apsaimniekojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, personas saskaras ar dažāda rakstura problēmām, kuru atrisināšanā ir vajadzīga kvalificēta jurista palīdzība. Nevis zvērināta advokāta, bet gan jurista, kurš 100% pārvalda noteiktu tautsaimniecības nozari, palīdzība. Šo palīdzību mūsu klienti var saņemt mazās uzņēmējdarbības un dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos.

Savstarpējās sadarbības ietvaros mēs varam palīdzēt:

 • dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību izveidē, dokumentu noformēšanā;
 • dzīvokļu īpašnieku biedrību izveidē, dokumentu noformēšanā;
 • pārstāvniecība civilprocesā;
 • saistību tiesību jautājumos;
 • īres attiecību jautājumos;
 • dzīvokļu īpašnieku attiecību jautājumos;
 • zaudējumu piedziņas jautājumos;
 • dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumi;
 • goda un cieņas aizskaršanas jautājumos;
 • konsultācijas;
 • mazās uzņēmējdarbības jautājumos;
 • dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos;
 • juridiska rakstura dokumentu izstrādē.

 

Grāmatvedības pakalpojumi:

 • Finanšu grāmatvedībā:
  • grāmatvedības uzskaites vešana;
  • gada pārskata sastādīšana;
  • ikmēneša rēķinu sagatavošana, izdrukāšana un nogādāšana klientiem;
  • konsultācijas finanšu grāmatvedības jautājumos.
 • Vadības grāmatvedībā:
  • īres maksas tarifa aprēķināšana;
  • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa izmaksu aprēķināšana;
  • konsultācijas vadības grāmatvedības jautājumos.
 • Konsultācijas nodokļu jautājumos.