24/7 avārijas dienests Dzīvojamo māju pārvaldīšana Komerctelpu pārvaldīšana Finanšu un juridiskā palīdzība Dārzniecība Uzkopšanas dienests Klientu kabinets
Copyright © 2015 Dream Property
24/7 avārijas dienests Dzīvojamo māju pārvaldīšana Komerctelpu pārvaldīšana Finanšu un juridiskā palīdzība Dārzniecība Uzkopšanas dienests Klientu kabinets
Daudzdzīvokļu māju pārvaldīšana

Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana

SIA „Dream Property Management” dzīvojamo ēku pārvaldīšanas nodaļa sastāv no radošiem, inovatīviem un pieredzes bagātiem cilvēkiem, kas par pamatmērķiem izvirzījuši ilgtspējīgu sadarbību ar iedzīvotajiem, drošības līmeņa uzlabošanu un nekustamā īpašuma vērtības saglabāšanu.

 

Komunikācijai ar iedzīvotājiem esam izveidojuši sekojošus resursus:

Papildus regulāri izplatām informatīvus materiālus paziņojumu veidā, organizējam dzīvokļu īpašnieku sapulces, tikšanās ar biedrībām, kā arī individuālas tikšanās ar iedzīvotājiem.

 

Drošības līmeņa uzlabošanai esam izveidojuši sekojošus resursus:

  • tādu drošības sistēmu ieviešanu kā durvju piekļuves kontroles sistēmas, videonovērošanas sistēmas, fiziskā un tehniskā apsardze;
  • uguns atklāšanas trauksmes signalizācijas un ugunsdzēsības ūdens sistēmas darbības pārbaude un darbības nodrošināšana. Sadarbojoties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, organizējam gan tematiskās pārbaudes, gan ārpuskārtas pārbaudes;
  • bīstamo iekārtu apkalpošana (lifti, dzesēšanas iekārtas, gāzes apkures sistēmas); Svarīgi ir izvēlēties kompetentu uzņēmumu un darbiniekus apkalpošanas veikšanai, kā arī mūsu pārvaldnieki veic ārpuskārtas pārbaudes pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

Jūsu nekustamā īpašuma vērtības saglabāšana

Mūsuprāt, lai īpašuma vērtība nekristos, lai īpašumā būtu patīkami uzturēties, lai visas inženierkomunikācijas darbotos atbilstoši, svarīgi ir šādi faktori:

  • regulāra un pareiza iekārtu un komunikāciju apkalpošana (bieži vien avārijas situāciju var novērst ar laicīgu priekšvēstnešu novērošanu un bojājumu novēršanu, tieši tādēļ svarīga ir regulāra komunikāciju apkope un apsekošana);
  • regulāra hidroizolācijas monitorēšana, pēc nepieciešamības – hidroizolācijas atjaunošana. Pēc mūsu pieredzes varam teikt, ka lielai daļai daudzdzīvokļu ēku ir problēmas ar hidroizolāciju, kas rodas, izvēloties Latvijas laika apstākļiem neatbilstošus materiālus vai tehniskos risinājumus;
  • nesošo konstrukciju nevēlamas deformācijas monitorēšana un risnājumu sagatavošana (mūsdienās nav neatrisināmu situāciju, protams, atkarībā no situācijas un sarežģītības bojājumu izmaksas var būt augstas);
  • inženierkomunikāciju atjaunošanas plāna izveidošana (neskatoties uz ēkas vecumu, ūdensapgādes cauruļu, kanalizācijas cauruļu un apkures sistēmas cauruļu kalpošanas laiks ir ierobežots un to nomaiņas periods un izmaksas ir paredzamas).